Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Avgifter och kostnader, tävling- och träningsläger


Tävlingar och läger inom Sverige


Tävlingar:

 • Klubben betalar hela tävlingsavgiften och resan för de tävlande
 • Ej boende och mat.
  • Klubben betalar för boende, resekostnader och ev. coachavgifter för ledaren


Träningsläger:

 • Klubben betalar halva träningsavgiften och resan för deltagare
 • Halva avgiften SKA av deltagaren vara betald innan träningslägret
 • Betalar ej för boende och mat
  • Klubben betalar boende, resekostnader och ev. coachavgifter för ledaren


Tävlingar och läger utanför Sverige


Tävlingar:

 • Klubben betalar hela tävlingsavgiften för de tävlande
 • Ej resa, boende och mat.
  • Klubben betalar för boende, resekostnader och ev. coachavgifter för ledaren


Träningsläger:

 • Klubben betalar halva träningsavgiften för deltagare
 • Halva avgiften SKA av deltagaren vara betald innan träningslägret
 • Betalar ej för resa, boende och mat
  • Klubben betalar boende, resekostnader och ev. coachavgifter för ledaren